Hvordan var din musikkfestival opplevelse i 2011?

Denne spørreundersøkelse er laget for at du som er glad i musikk og festivalopplevelser skal kunne få gi din tilbakemelding til våre norske musikkfestivaler.

Din besvarelse er til stor hjelp for arrangørene og det samlede resultatet av denne undersøkelsen vil, når undersøkelsen er avsluttet, bli sendt til alle festivalarrangørene som er nevnt i denne undersøkelsen. Resultatet vil kunne gi verdifull informasjon som disse kan ta med seg i forbindelse med neste års festivalplanlegging slik at alle oss som elsker musikk og festivalarrangementer kan få en best mulig opplevelse i 2012.

Dersom du ville tatt deg bryet med å spre informasjon om denne spørreundersøkelsen til alle dine venner, så ville dette vært høyt prisverdig! Jo flere som deltar i undersøkelsen, jo større verdi vil også undersøkelsen ha for arrangørene.

På forhånd, tusen takk hjelpen! :)